İçerik Yükleniyor...

Yükleme Süresi Bağlantı Hızınıza Göre Değişebilir!

SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALARIMIZ


Vizyon

Yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla sektöründe lider, tüm dünyada talep gören bir tekstil markası olmak başlıca hedefimizdir.

Misyon

IŞIKSOY TEKSTİL; Tekstil sektöründe, Tecrübeli, dinamik, güleryüzlü çalışan kadrosu ve insana, çevreye saygılı teknolojik entegre iplik ve kumaş üretim tesisleriyle marka olmayı başarmış,

✓ Etik değerlere bağlılığı,

✓ Sürekli iyileştirme ve yenileşim felsefesi,

✓ Çalışan ve Müşteri memnuniyeti odaklılığı,

✓ Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı,

ile de; uluslararası piyasadaki pazar payını ve ülke ekonomisine katkı düzeyini yükseltmeyi başarmış bir şirket konumuna gelmiştir.

Ar-Ge Stratejisi

Sadece temel araştırma, icat veya taklit değil, ticarileşme sürecinin de desteklendiği bir ekosistem ile fikirden kazanca giden yol haritasını oluşturmaktır.

Kalite Politikası

Tecrübemizden ve güncel teknolojik gelişmelerden yararlanarak ürün ve hizmet kalitesinde mükemmelliğe ulaşmak temel stratejik yaklaşımımızdır. Buna bağlı olarak, tüm süreçlerimize rehber olacak temel ilkelerimiz şunlar olacaktır:

✓ Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,

✓ Ürün kalitesi ve teslimat performanslarını geliştirmek,

✓ Müşteri memnuniyetini arttırmak ve devamlılığını sağlamak,

✓ Çalışanlarımızı, politikamızın sürekliliğini sağlamaya yönelik planlı ve programlı eğitimlerle geliştirmek,

✓ Ar-Ge çalışmalarının sürekli gelişimini sağlamak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Tekstil sektöründe önemli bir ağırlığa sahip olan IŞIKSOY tekstil ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski tanımlayıp yönetmek amacı ile benimsediğimiz politikamız şöyledir:

✓ Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

✓ Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

✓ Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

✓ Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

✓ Temel ve destekleyici iş faaliyetlerimizin kesintisiz devam etmesinin sağlanması,

✓ Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının ve görevler ayrılığının sağlanması,

✓ Eğitim faaliyetlerinin artırılarak, tüm çalışanlarımıza BGYS ile ilgili gerekli olan eğitim olanaklarının sağlanması ve konu için gerekli insan kaynağının desteklenmesi. 

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Sürdürülebilir üretim ilkeleri çerçevesinde aktif, sürekli ve verimli enerji yönetim tekniklerini uygulayarak ürün başına birim enerji tüketiminin ve çevresel etkilerin azaltılarak rekabet gücümüzü artırmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedeflere ulaşmak için;

✓ Enerji performansını ve Enerji Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,

✓ Enerji performans verilerimizi takip ederek, periyodik gözden geçirme ve yenilemeler ile hedeflerimize ve amaçlarımıza ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlamayı,

✓ Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler hizmetler satın alınmasını ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları göz önünde bulundurmayı ve desteklemeyi,

✓ Çalışan eğitimlerimiz ile tüm süreçlerde verimli enerji kullanım alışkanlıklarını kazandırmayı ve enerji yönetim sistemine aktif katkı sunmalarını,

✓ Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketimi açısından uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara uymayı,

taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Tekstil sektöründe entegre iplik ve kumaş üretim tesisleriyle marka olmayı başarmış IŞIKSOY TEKSTİL A.Ş sürdürülebilir temiz bir çevre için tüm faaliyet ve hizmetleri esnasında çevre yönetim sistemi ile;

✓ Tedarik sürecinden müşteriye sunulan ürünlere kadar her aşamada çevresel etkileri kontrol altında tutmayı,

✓ Yeni yatırımlarımızda çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,

✓ Tesislerimizden kaynaklanan atıkların azaltılması ve geri kazanım imkânlarını araştırmayı, kirliliği önlemeyi,

✓ Çevre ile ilgili ulusal mevzuat ve diğer idari yükümlülüklere uymayı, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve uyum sağlamayı, 

✓ Acil durum ve kazalarda çevresel zararlara karşı önlem almayı, oluşacak zararları en az seviyeye indirmeyi,

✓Çevre hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımıza bireysel sorumluluk ve eğitimler vererek çevre bilincinin oluşmasına sağlamayı,

✓Doğal kaynakların verimli kullanımını izleyerek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,

✓Çevre yönetim sisteminin uygulanması, denetlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamayı,

taahhüt ederiz.