İçerik Yükleniyor...

Yükleme Süresi Bağlantı Hızınıza Göre Değişebilir!

AR-GE MERKEZİ


2002 yılında Ar-ge departmanını kuran, Haziran 2015` ten bu yana tescilli Ar-Ge Merkezi olan Işıksoy Tekstil;  Ar-Ge Merkezi ile şirket bünyesinde araştırma geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek;

  • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
  • Maliyet düşürücü yeni teknolojilerin uygulanması,
  • Üretimle ilgili yeni bir teknoloji geliştirilmesi,
  • Yeni ürün geliştirilmesi,
  • Yeni teknolojinin ülke koşullarına uyarlanması,
  • Yazılım geliştirilmesi,
  • Uluslararası kapsamda yeni teknoloji ve ürün eldesinin sağlanması,
  • Prototip geliştirilmesi,

adına yaptığı çalışmaları ile ürünlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılmasına destek vermektir.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bir kültür yapısı olarak benimseyen Işıksoy Tekstil, Sentetik iplik üretimi, iplik boya süreçleri, iplik test ve analiz yöntemleri, Dokuma kumaş üretimi, Kumaş boyama, Baskı ve kumaş testleri konularında bilgi birikimine sahip deneyimli Ar-Ge Merkezi personeli ile ar-ge faaliyetlerini yalnızca firma içerisinde sınırlandırmadan açık inovasyon ile dış birlikler kurarak yenilikçiliği destekleyen bir strateji benimsemektedir.